Статистика страницы бренда
Описание страницы

ONU activează în Moldova în 4 domenii prioritare:
1. Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen
2. Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă
3. Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător
4. Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă

Количество участников страницы
Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova
Рост участников
на странице
+ 21 участников за месяц
+ 3 участников за неделю
+ 8 участников за день
Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova
Получите эксклюзивные SMM-данные по этой странице!
Используйте JagaJam Basic Analytics
Другие интересные страницы