Статистика страницы бренда
Описание страницы

Nơi chia sẻ những ý tưởng và lời khuyên hữu ích về dinh dưỡng và sức khỏe cho mọi gia đình. Đặc biệt, nhận thêm các ưu đãi đặc biệt, các sản phẩm Nestlé dùng thử hàng tháng và nhiều hoạt động thú vị k…

Показать еще
Количество участников страницы
Gia Đình Nestlé
Рост участников
на странице
+ 9 210 участников за месяц
+ 1 392 участников за неделю
+ 136 участников за день
Получите больше данных по странице: Активность аудитории, Вовлеченность, Лучший контент и др. Начните анализ бренда с «JagaJam Аналитикой»
Другие интересные страницы