Brand Page Statistics

Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova

About this Page

ONU activează în Moldova în 4 domenii prioritare:
1. Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen
2. Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă
3. Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător
4. Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă

Segmentation
Total Fans
Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova
Fans Growth
+ 53 fans last month
+ 43 fans last week
+ 8 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages