Brand Page Statistics
About this Page

IKEA är där livet händer. Allt vi lär oss om människors vardag sätter spår i hur vi utvecklar våra produkter.

Total Fans
IKEA Sverige
Fans Growth
+ 5 857 fans last month
+ 1 970 fans last week
+ 251 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages