Brand Page Statistics
About this Page

*Album đã phát hành:
- Single Góc Nhỏ Trong Tim (2012)
- Single Xa Nhau Từ Đây (2012)
- Single Thương Hại (2012)
- Hạt Cát (2012)
- Single Hạt Cát (2011)
- Single Giới Hạn (2011)
- Single Băng Giá (2011)
- Đôi Cánh (2011)
- Sao Đom Đóm (2011)

Total Fans
Trần Khởi My
Fans Growth
+ 50 829 fans last month
+ 13 223 fans last week
+ 1 648 fans a day
Do you want to get access to the deep social media pages analytics? Try JagaJam Analytics
You Might Also Be Interested in These Pages
M-TP 9 088 211
Minh Hằng 7 935 461
Đông Nhi 7 281 354
Kelvin Khánh 6 243 329