Brand Page Statistics
About this Page

*Album đã phát hành:
- Single Góc Nhỏ Trong Tim (2012)
- Single Xa Nhau Từ Đây (2012)
- Single Thương Hại (2012)
- Hạt Cát (2012)
- Single Hạt Cát (2011)
- Single Giới Hạn (2011)
- Single Băng Giá (2011)
- Đôi Cánh (2011)
- Sao Đom Đóm (2011)

Total Fans
Trần Khởi My
Fans Growth
- 18 150 fans last month
- 4 750 fans last week
+ 1 648 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages
M-TP 10 201 414
Đông Nhi 8 381 173
Minh Hằng 7 974 781
Kelvin Khánh 6 345 968