Brand Page Statistics

Trần Khởi My

/fc.khoimy 10 578 136
About this Page

*Album đã phát hành:
- Single Góc Nhỏ Trong Tim (2012)
- Single Xa Nhau Từ Đây (2012)
- Single Thương Hại (2012)
- Hạt Cát (2012)
- Single Hạt Cát (2011)
- Single Giới Hạn (2011)
- Single Băng Giá (2011)
- Đôi Cánh (2011)
- Sao Đom Đóm (2011)

Total Fans
Trần Khởi My
Fans Growth
- 15 808 fans last month
- 4 469 fans last week
- 1 048 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages
M-TP 10 009 733
Đông Nhi 8 229 928
Minh Hằng 7 734 402
Hariwon 6 288 868