Brand Page Statistics
About this Page

*Album đã phát hành:
- Single Góc Nhỏ Trong Tim (2012)
- Single Xa Nhau Từ Đây (2012)
- Single Thương Hại (2012)
- Hạt Cát (2012)
- Single Hạt Cát (2011)
- Single Giới Hạn (2011)
- Single Băng Giá (2011)
- Đôi Cánh (2011)
- Sao Đom Đóm (2011)

Total Fans
Trần Khởi My
Fans Growth
- 9 941 fans last month
- 10 249 fans last week
+ 1 648 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages
M-TP 10 124 226
Đông Nhi 8 186 170
Minh Hằng 8 024 067
Kelvin Khánh 6 434 531