Brand Page Statistics

PepsiCo Viet Nam - Bac Ninh Plant

About this Page

PEPSICO Việt Nam (Công ty 100% vốn của Mỹ - thuộc Tập đoàn Đa quốc gia) đã xây dựng Nhà máy mới lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) - KCN hiện đại và đồng bộ do 2 chính phủ…

More
Total Fans
PepsiCo Viet Nam - Bac Ninh Plant
Fans Growth
- 1 fans last month
0 fans last week
0 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages