Brand Page Statistics
About this Page

AAS “BTA Baltic Insurance Company” dibināta 2014. gadā “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas rezultātā, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā …

More
Total Fans
BTA Latvija
Fans Growth
+ 69 fans last month
+ 13 fans last week
+ 2 fans a day
Do you want to get access to the deep social media pages analytics? Try JagaJam Analytics