Brand Page Statistics
About this Page

Anadolu Ajansı’nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ile adeta özdeştir. Öyle ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı, devleti kuran bu kurum…

More
Total Fans
Anadolu Ajansı
Fans Growth
+ 7 432 fans last month
+ 12 fans last week
+ 2 018 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages