Brand Page Statistics

มิน พีชญา MinFC

/min.pechaya 3 746 147
About this Page

..ผลงานละคร..
ปี 2552 ละครปลาบู่ทอง รับบท เอื้อย-อ้าย ออนแอร์ - เสาร์ อาทิตย์
6 มิถุนายน 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553
ปี 2553 ละครเรือนซ่อนรัก รับบท คุณดารานิจ ออนแอร์ - จันทร์ อังคาร…

More
Total Fans
มิน พีชญา MinFC
Fans Growth
- 6 358 fans last month
- 1 564 fans last week
- 311 fans a day
Do you want to get access to the deep social media pages analytics? Try JagaJam Analytics