Brand Page Statistics
About this Page

Đông Nhi (tên thật là Mai Hồng Ngọc, DOB: 13/10/1988 là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Việt Nam, hoạt động và quản lý bởi Công ty Cổ phần Giải trí Giác Quan Thứ 6 (6SE)

Total Fans
Đông Nhi
Fans Growth
- 7 717 fans last month
- 3 488 fans last week
+ 5 076 fans a day
You Might Also Be Interested in These Pages
Trần Khởi My 10 746 372
M-TP 10 106 529
Minh Hằng 7 865 139
Hariwon 6 239 823