La Foka 27.12.2017 21:00

More
Likes: 90 407
Comments: 4 303
Reposts: 16 588
Total Interactions: 111 298
Post Engagement Rate: 0.43
Laughing Colours 18.01.2018 13:30

More
Likes: 104 432
Comments: 1 506
Reposts: 5 315
Total Interactions: 111 253
Post Engagement Rate: 0.38
Laughing Colours 11.01.2018 13:30

More
Likes: 100 674
Comments: 454
Reposts: 10 035
Total Interactions: 111 163
Post Engagement Rate: 0.38
Лучшие посты и другие SMM-метрики
по страницам брендов Попробуйте JagaJam Basic Analytics
Extranormal 28.12.2017 18:31

Supuesta entrevista alienigena
¿Real? ¿Tu que opinas?
#Alien

More
Likes: 52 790
Comments: 7 768
Reposts: 50 576
Total Interactions: 111 134
Post Engagement Rate: 2.37
La Foka 10.01.2018 16:20

More
Likes: 87 350
Comments: 9 209
Reposts: 14 140
Total Interactions: 110 699
Post Engagement Rate: 0.43
Góc Thư Giãn 10.01.2018 07:22

Nể lắm mấy đứa được 10 điểm

More
Likes: 76 258
Comments: 27 532
Reposts: 6 807
Total Interactions: 110 597
Post Engagement Rate: 1.02
AdoroCinema 04.01.2018 12:20

Utilidade pública

More
Likes: 65 369
Comments: 14 796
Reposts: 30 402
Total Interactions: 110 567
Post Engagement Rate: 1.59
Quebrando o Tabu 08.01.2018 17:41

A apresentadora americana Oprah Winfrey fez o discurso mais forte e mais aplaudido ontem na premiação do Globo de Ouro. E foi foda mesmo!

More
Likes: 68 521
Comments: 1 520
Reposts: 40 422
Total Interactions: 110 463
Post Engagement Rate: 1.35
神魔之塔 Tower of Saviors 06.01.2018 11:00

立刻參加「2200萬全球下載突破活動」︰j.mp/2zLXymG
🎁 直播派獎又來了!
👉 只要在星期六 1 月 6 日直播期間 ( 晚上 7 時 ~ 11 時)
✏ 在直播中留下你的 UID 並註明中/英文版玩家
👏 必定會得到【體力回復劑 x1 及…

More
Likes: 11 354
Comments: 98 690
Reposts: 390
Total Interactions: 110 434
Post Engagement Rate: 3.58
MetDaan 17.01.2018 23:26

This hair salon in India cuts your hair by using fire 😱
By: In The Know

More
Likes: 50 577
Comments: 28 357
Reposts: 31 462
Total Interactions: 110 396
Post Engagement Rate: 0.29
Góc Thư Giãn 08.01.2018 16:15

Thấm đến từng câu từng chữ (y)
Video: Thầy Nguyễn Thành Nhân

More
Likes: 73 816
Comments: 3 508
Reposts: 32 948
Total Interactions: 110 272
Post Engagement Rate: 1.02
Laughing Colours 17.01.2018 18:20

More
Likes: 105 106
Comments: 1 481
Reposts: 3 604
Total Interactions: 110 191
Post Engagement Rate: 0.37
Blog Tâm Sự 03.01.2018 13:28

Tháng 4 số phận hẩm hiu quá!

More
Likes: 83 781
Comments: 18 231
Reposts: 8 073
Total Interactions: 110 085
Post Engagement Rate: 0.87
Góc Thư Giãn 25.12.2017 14:03

Chấm chấm chấm....

More
Likes: 90 896
Comments: 18 367
Reposts: 779
Total Interactions: 110 042
Post Engagement Rate: 1.02
La Foka 30.12.2017 17:30

More
Likes: 82 665
Comments: 3 637
Reposts: 23 559
Total Interactions: 109 861
Post Engagement Rate: 0.43
Laughing Colours 14.01.2018 13:30

More
Likes: 105 853
Comments: 831
Reposts: 3 052
Total Interactions: 109 736
Post Engagement Rate: 0.37
Góc Thư Giãn 30.12.2017 15:42

Bạn muốn ở bên ai?

More
Likes: 89 236
Comments: 18 397
Reposts: 2 061
Total Interactions: 109 694
Post Engagement Rate: 1.02
YAN News 24.12.2017 14:00

1 PHÚT KHOE ẢNH XINH NÀO!!! ❤️️ ❤️️

More
Likes: 90 686
Comments: 18 599
Reposts: 194
Total Interactions: 109 479
Post Engagement Rate: 0.68
La Foka 04.01.2018 01:08

More
Likes: 84 888
Comments: 3 743
Reposts: 20 825
Total Interactions: 109 456
Post Engagement Rate: 0.42
SPORTbible 03.01.2018 04:30

We all know someone this good at pool... 👇🙈

More
Likes: 21 505
Comments: 85 482
Reposts: 2 387
Total Interactions: 109 374
Post Engagement Rate: 1.03
La Foka 24.12.2017 00:03

More
Likes: 77 277
Comments: 9 459
Reposts: 22 567
Total Interactions: 109 303
Post Engagement Rate: 0.43
Laughing Colours 25.12.2017 14:30

Cutie pie 😍

More
Likes: 107 726
Comments: 211
Reposts: 1 094
Total Interactions: 109 031
Post Engagement Rate: 0.37
Góc Thư Giãn 26.12.2017 07:50

Lý do bão đổi hướng =))))

More
Likes: 96 040
Comments: 2 473
Reposts: 10 418
Total Interactions: 108 931
Post Engagement Rate: 1.01
La Foka 17.01.2018 17:11

More
Likes: 73 923
Comments: 6 896
Reposts: 28 093
Total Interactions: 108 912
Post Engagement Rate: 0.42
Laughing Colours 25.12.2017 14:00

More
Likes: 104 493
Comments: 660
Reposts: 3 751
Total Interactions: 108 904
Post Engagement Rate: 0.37
La Foka 31.12.2017 18:01

:v

More
Likes: 86 308
Comments: 2 500
Reposts: 19 866
Total Interactions: 108 674
Post Engagement Rate: 0.42
La Foka 08.01.2018 17:12

More
Likes: 92 957
Comments: 2 713
Reposts: 12 861
Total Interactions: 108 531
Post Engagement Rate: 0.42
Quebrando o Tabu 16.01.2018 13:00

Fodam-se os pobres.

More
Likes: 49 193
Comments: 1 447
Reposts: 57 613
Total Interactions: 108 253
Post Engagement Rate: 1.32
Laughing Colours 04.01.2018 15:31

More
Likes: 105 916
Comments: 194
Reposts: 2 108
Total Interactions: 108 218
Post Engagement Rate: 0.37
Laughing Colours 07.01.2018 09:00

More
Likes: 104 375
Comments: 261
Reposts: 3 560
Total Interactions: 108 196
Post Engagement Rate: 0.37
More