La Bioguia 09.11.2016 05:02

¡Ya estoy listo para ir a pasear!

Mehr zeigen
Likes: 97 055
Kommentare: 6 076
Reposts: 45 727
Alle Reaktionen: 148 858
Post Engagement Rate: 1
Góc Thư Giãn 08.11.2016 09:40

Có thể bạn sắp biết :)

Mehr zeigen
Likes: 123 522
Kommentare: 10 819
Reposts: 14 062
Alle Reaktionen: 148 403
Post Engagement Rate: 1,65
Góc Thư Giãn 17.11.2016 14:52

Không like là con mếu đó nha

Mehr zeigen
Likes: 146 322
Kommentare: 959
Reposts: 1 029
Alle Reaktionen: 148 310
Post Engagement Rate: 1,64
Herunterladung von Beiträgen und Statistik
für eine Branche oder Marke
für die gewählte Zeitperiode.
Beantragen
La Foka 30.11.2016 13:59

jaja :v
La Foka

Mehr zeigen
Likes: 134 122
Kommentare: 1 545
Reposts: 12 624
Alle Reaktionen: 148 291
Post Engagement Rate: 0,91
Woody 18.11.2016 03:26

ยิ้มกันหน่อย "เป่าเปา" ยังยิ้มเลย!!

Mehr zeigen
Likes: 146 481
Kommentare: 548
Reposts: 1 240
Alle Reaktionen: 148 269
Post Engagement Rate: 2,51
Tintu-Mon 14.11.2016 06:30

Creative

Mehr zeigen
Likes: 96 899
Kommentare: 974
Reposts: 50 287
Alle Reaktionen: 148 160
Post Engagement Rate: 0,99
Warner Bros. Pictures 17.11.2016 05:00

No pertenecemos aquí. ¡Checa el nuevo tráiler de #KONGLaPelícula y descubre los peligros que acechan en La Isla calavera! Marzo 10, sólo en cines

Mehr zeigen
Likes: 102 301
Kommentare: 3 544
Reposts: 42 256
Alle Reaktionen: 148 101
Post Engagement Rate: 4,58
Snoopy 18.11.2016 14:36

It's Friday!

Mehr zeigen
Likes: 99 342
Kommentare: 598
Reposts: 47 821
Alle Reaktionen: 147 761
Post Engagement Rate: 1,22
Nemo 22.11.2016 16:55

Mehr zeigen
Likes: 142 252
Kommentare: 1 229
Reposts: 4 269
Alle Reaktionen: 147 750
Post Engagement Rate: 0,67
BuzzFeed Video 09.11.2016 22:50

The countdown has begun.

Mehr zeigen
Likes: 140 919
Kommentare: 6 801
Reposts: 2
Alle Reaktionen: 147 722
Post Engagement Rate: 1,3
Nemo 22.11.2016 16:55

Mehr zeigen
Likes: 142 137
Kommentare: 1 223
Reposts: 4 253
Alle Reaktionen: 147 613
Post Engagement Rate: 0,67
Góc Thư Giãn 05.11.2016 11:47

Như 2 giọt nước

Mehr zeigen
Likes: 142 130
Kommentare: 2 813
Reposts: 2 273
Alle Reaktionen: 147 216
Post Engagement Rate: 1,64
12 Tomatoes 25.11.2016 22:00

Gooey caramel Polar Bear Claws! One of my favorite Christmas treats :)
Written recipe here: http://po.st/05nh4a

Mehr zeigen
Likes: 32 349
Kommentare: 1 639
Reposts: 113 102
Alle Reaktionen: 147 090
Post Engagement Rate: 1,8
Quebrando o Tabu 25.11.2016 16:00

BIRLLL

Mehr zeigen
Likes: 119 464
Kommentare: 3 980
Reposts: 23 548
Alle Reaktionen: 146 992
Post Engagement Rate: 2,55
Cifras 29.11.2016 17:45

Mehr zeigen
Likes: 88 643
Kommentare: 2 150
Reposts: 55 955
Alle Reaktionen: 146 748
Post Engagement Rate: 0,41
La Bioguia 24.11.2016 05:02

Un masaje relajante antes de dormir.

Mehr zeigen
Likes: 80 778
Kommentare: 7 680
Reposts: 58 216
Alle Reaktionen: 146 674
Post Engagement Rate: 0,97
Cifras 28.11.2016 19:55

Mehr zeigen
Likes: 73 962
Kommentare: 448
Reposts: 72 130
Alle Reaktionen: 146 540
Post Engagement Rate: 0,41
Grey's Anatomy 14.11.2016 16:56

THE FEELS.

Mehr zeigen
Likes: 117 171
Kommentare: 9 197
Reposts: 20 152
Alle Reaktionen: 146 520
Post Engagement Rate: 0,66
La Bioguia 26.11.2016 14:01

Belleza en Austria.

Mehr zeigen
Likes: 109 121
Kommentare: 3 110
Reposts: 34 184
Alle Reaktionen: 146 415
Post Engagement Rate: 0,97
Góc Thư Giãn 12.11.2016 03:02

=)))

Mehr zeigen
Likes: 143 490
Kommentare: 832
Reposts: 2 091
Alle Reaktionen: 146 413
Post Engagement Rate: 1,63
Khaosod - ข่าวสด 29.11.2016 10:12

“ข้าวหลามในมะพร้าว” หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครสืบทอดกว่า100 ปี ของดีกาญจนดิษฐ์

Mehr zeigen
Likes: 140 622
Kommentare: 514
Reposts: 5 210
Alle Reaktionen: 146 346
Post Engagement Rate: 1,41
La Foka 29.11.2016 18:58

:V
La Foka

Mehr zeigen
Likes: 124 822
Kommentare: 871
Reposts: 20 381
Alle Reaktionen: 146 074
Post Engagement Rate: 0,9
Yahoo México 17.11.2016 22:33

Invento mexicano descubre un secreto guardado dentro de la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá
Los arqueólogos del mundo entero lo adorarán

Mehr zeigen
Likes: 35 926
Kommentare: 1 406
Reposts: 108 565
Alle Reaktionen: 145 897
Post Engagement Rate: 4,51
YAN News 05.11.2016 01:05

Hoài Linh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã không nén được cảm xúc đau thương trước tin buồn đột ngột của "cây đại thụ" ngành Cải lương :'(
Mong Cô được yên nghỉ :(

Mehr zeigen
Likes: 141 923
Kommentare: 1 965
Reposts: 1 963
Alle Reaktionen: 145 851
Post Engagement Rate: 1,19
Cifras 30.11.2016 17:05

Mehr zeigen
Likes: 84 150
Kommentare: 1 348
Reposts: 60 138
Alle Reaktionen: 145 636
Post Engagement Rate: 0,41
Góc Thư Giãn 11.11.2016 09:00

Khi thời gian thay đổi...

Mehr zeigen
Likes: 140 196
Kommentare: 488
Reposts: 4 855
Alle Reaktionen: 145 539
Post Engagement Rate: 1,62
Snoopy 19.11.2016 14:37

Saturday!

Mehr zeigen
Likes: 112 069
Kommentare: 487
Reposts: 32 844
Alle Reaktionen: 145 400
Post Engagement Rate: 1,2
Mensagens Lindas 30.11.2016 02:01

Mehr zeigen
Likes: 52 068
Kommentare: 5 123
Reposts: 88 086
Alle Reaktionen: 145 277
Post Engagement Rate: 1,73
Laughing Colours 28.11.2016 18:00

Different Shades Of Life.. :(

Mehr zeigen
Likes: 126 138
Kommentare: 491
Reposts: 18 545
Alle Reaktionen: 145 174
Post Engagement Rate: 0,6
YAN News 09.11.2016 17:20

Ngày nào cũng vậy, bất chấp nắng mưa cụ ông đều phải đạp xe hơn 1 tiếng đồng hồ từ nhà đến nơi bán. Đã hơn 20 năm ông gắn bó với chiếc xe cũ kĩ ấy.…

Mehr zeigen
Likes: 136 145
Kommentare: 1 507
Reposts: 7 473
Alle Reaktionen: 145 125
Post Engagement Rate: 1,18
Mehr